Terminsplanering 9Ma & 9Mb

Höstterminen 2017

Körsång:
 • Repertoar inför gospelkonsert 17/10.
 • Repertoar inför lucia- och julkonsert 21/12.
Musikteori:
 • F-klav, lösa- och fasta förtecken, mollskalor (ren, harmonisk & melodisk)
 • Repetition av baskunskaper
 • Förberedelse inför ev sökning till gymnasium med musikinriktning
Musikhistoria:
Västerländsk konsthistoria.
 • Repetition av medeltid, renässans & barock
 • Wienklassicism, romantik och nutida musik
Ensemblespel:
börjar efter höstlovet


Planering vårterminen 2017

Körsång:
Repertoar inför konsert 23/2, ensemblespelkonsert inkl körsånger.
Michelle, Blackbird, Hey Jude & Fragile

Repertoar inför vårkonsert 31/5 
Svensk körlyrik, madrigaler, vårsånger mm.
Varirande genrer och svårighetsgrader, alltid mycket stämmor!

Musiklyssning:
Musik i förhistorisk tid, under antiken, medeltid, renässans & barock.
Vi använder oss av ett digitalt läromedel "All musik har samma historia" samt ett häfte Gisela har gjort. All planering finns i Google classroom.

Musikteori:
Alla kommer att få välja de områden inom musikteori där man känner att det bäst behövs.Planering höstterminen 2016

Körsång:

 • Vi arbetar med repertoar för kyrkokonsert 18/10 i Edsbergskyrkan. Musiken är anpassad till konsertlokalen och de stycken jag valt hoppas jag ger eleverna en rejäl utmaning. Ibland är det många stämmor och ibland är det atonala inslag.
 • Grafisk notation
 • Efter höstlovet börjar vi med lucia- och julkonsertssånger.
 • På ensemblespelskonserten, som blir under hösten någongång, hoppas jag att vi ska ha hunnit lära oss lite Beatles-sånger.

Musiklyssning:
 • sker löpande

Musikteori:
 • Grafisk notation
 • Några veckor framöver arbetar vi med "intervall" dvs avstånd mellan två toner. Det blir gehörsträning och arbete vid keyboards där eleverna arbetar självständigt i ett arbetshäfte där de själva väljer svårighetsnivå.
 • Repetition av durskalans uppbyggnad
 • Repetition av grundläggande begrepp

Ensemblespelet börjar efter höstlovet.Lektionsöversikt  vt 2016 7Ma & 7Mb


vecka
måndag (kör)
tisdag
torsdag
fredag (kör)
10 mars
½ studiedag
ensemblespel
1
2
11
3
ensemblespel
4
5
12
6
ensemblespel
studiedag
lov
13
påsklov
påsklov
påsklov
påsklov
14 april
7
musikteori
8
9
15
10
musikteori
11 ej GHM
12
16
13 = Grease
musikteori
14
15
17
16
Redovisning rap
17
18
18 maj
19
musikteori
lov
lov
19
20
musikteori
21
22
20
23
musikteori
24
25
21
26
musikteori
Vårkonsert
27 ej GHM
22 juni
28
musikteori
29
30
23
lov
musikteori
31
32
24
33
musikteori
avslutning • Vi diskuterar musik utifrån olika lyssningsexempel. Muntligt i grupp och skriftligt individuellt.
 • De körsånger vi sjunger är med inriktning mot vårkonsert vt-16 samt ht-16.
 • På halvklasstimmarna kommer vi att arbeta med rytm, notvärden och pauser, taktarter med annan bas än 4, trioler, upptakt mm. "Geographical Fuge" som är en talkör har vi som övningsexempel.


Höstterminen 2015

Körsång
 • Stora röstförändringar i klasserna äger rum just nu. Flera pojkar behöver öva stabilitet i sina "nya" röster, även flickorna kommer i målbrottet men det är inte lika dramatiskt som för killarna. Det gäller att hitta arrangemang som passar på olika sätt.
 • Vi sjunger musikal- och filmmusik inför konsert onsdag 21/10 (tillsammans med åk 4).
 • Onsdag 16/12 är det Lucia- och julkonsert med alla elever i SMK i Filadelfiakyrkan

Ensemblespel (tisdagar i halvklass) till och med vecka 43
Grunder på gitarr, piano, elbas & trummor för att kunna spela ihop i grupp.

Musikhistoria/musiklyssning
Diskussion i stor/liten grupp om musik vi lyssnar till utifrån specifika frågeställningar.
Egen reflektion (skriftligt) om musik vi lyssnar till utifrån specifika frågeställningar.