Terminsplanering 6Ma & 6Mb

Höstterminen 2017

Körsång:
 • Repertoar inför blandkonsert 10/10.
 • Eleverna får själva välja vad de vill medverka i förutom körsångerna.
 • Eleverna har fått vara med och bestämma körrepertoaren.
 • Repertoar inför luciatåg i skolan 13/12
 • Repertoar inför lucia- och julkonsert 21/12

Musiklyssning:
 • Grupparbete om svenska viskompositörer
 • Nordisk och europeisk musik (ht och vt)

Musikteori:
 • Repetition av baskunskaper
 • Förtecken
 • Durskalan i olika tonarter
 • Praktiska och teoretiska uppgifter

Instrument:
 • Gitarrintroduktion
 • Basinstroduktion
 • TrumintroduktionVårterminen 2017

Körsång:
 • uppvärmning, uppsjungning och tonbildning
 • varje elev får 2&2 hålla i en uppsjungning med klassen
 • sånger med 2 & 3 stämmor 
 • sånger i varierande svårighetsgrad
 • sånger i olika genrer

Vi arbetar inför 2 konserter "Lunchkonsert" 22/3 i Vilunda kyrka & "Vårkonsert" 31/5 i Filadelfiakyrkan

Musiklyssning:
Instrumentarbete.
Varje elev har gjort en fördjupning av en instrumentfamilj de fått sig tilldelad. Redovisning innan sportlovet för åk 4.

Musikteori:
Vi repeterar grunderna och fortsätter med durskalans uppbyggnad. Praktiska och teoretiska övningar.


Höstterminen 2016

Körsång:
 • uppvärmning, uppsjungning och tonbildning
 • sånger med 2 & 3 stämmor 
 • sånger i varierande svårighetsgrad
 • sånger i olika genrer
Vi arbetar inför 2 konserter "Jultomten får nojan" & "Lucia- och julkonsert"

Musiklyssning:
 • vi fortsätter arbeta med svensk folkmusik
 • vi lyssnar löpande på olika slags musik

Musikteori:
Praktiska och teoretiska övningar
Veckoläxor


 • Musikaliska symboler som repristecken m fl
 • C-durs skala med tonernas plats och namn
 • Durskalor på annan utgångston än C
 • Hur höjnings-, sänknings- och återställningstecken fungerar
 • Notvärden och pauser
 • Dynamiska beteckningar
 • Avistasång
Höstterminen 2015

Körsång

 • komma underfund med hur den egna rösten fungerar, tänja de egna gränserna
 • uppvärmning, uppsjungning och tonbildning
 • unison sång och enklare flerstämmighet
 • sånger i varierande svårighetsgrad
 • sånger i olika genrer
 • repertoar inför konsert 21/10 (tillsammans med åk 7)
 • repertoar inför konsert den 25/10 2014
 • repertoar inför Lucia- och julkonsert den 16/12 2015

Musikhistoria/Musiklyssning
 • "Öppna öronen", olika musikexempel med aktivt lyssnande
 • Öva att formulera sig muntligt och skriftligt om musik

Musikteori

Praktiska och teoretiska övningar
Veckoläxor

 • Musikaliska symboler som repristecken m fl
 • Notsystem
 • G-klav
 • C-durs skala med tonernas plats och namn
 • Notvärden och pauser
 • Fjärdedelstaktarter
 • Dynamiska beteckningar
 • Avistasång