Föräldragrupper vt-18 6Ma & 6Mb

Föräldragrupper vårterminen 2018 6Ma
understruket namn är sammankallande i gruppen
(nästa termin får föräldragruppen en ny arbetsuppgift och en          
ny sammankallande)

Ahlfont, Oscar
Albåge, Linnea
Azad, Aydin                                                                   Konsertgrupp 1, tisdag 20/3
Brättemark, Elliot
Concha-Boström, Amanda
Dolk Ekman, Lotus

Eckert, Melvin
Englund, Natalie
Erlingsdottir, Katrin                                                         Aktivitetsgrupp
Franzén, Greta
Friberg, Matilda
Hedén, Filip

Hjelmåker, Leia
Hvenare, Elvira
Ivarsson-Elers, Benjamin
Jahanbakshi, Amitis                                                      Konsertbesöksgrupp
Jonasson, Isak
(Jöfelt, Aliana) kassör

(Korphus, Ingrid) föräldrarådet
Lydell, Hanna
Narel, Ebba
Nordlund, Trude                                                            Konsergrupp 2, onsdag 23/5
Penje, Tillie
Rosvall, Ella
Sjöqvist Arlehov, Elsa

Sollenberg, Fredrik
Stoddart, Isabelle
Söderberg, Sara                                                            Blom- och bullgrupp
Unghammar, Wilma
Vargas Alvhammar, Timothy                                        
Walch Dahlin, Ville

Föräldragrupper vårterminen 2018 6Mb
understruket namn är sammankallande i gruppen
(nästa termin får föräldragruppen en ny arbetsuppgift och   
en ny sammankallande)

Ahlperby, Edvin
Alfredsson, Alva
Bergman, Felix                                                              Konsertgrupp 1, tisdag 20/3 2018
Bhagwani, Ella
Birgetz, Linn

Bjurlemark, Tom
Casselbrant, Annie
Ellgren, Olivia                                                                 Aktivitetsgrupp
Ellingsson, Tove
El Mourabet, Lina
Friberg, Bob

Gergi, Maja
Hall, Filippa                                                                    Konsertbesöksgrupp
Handell, Lowe
Hessle, Jessie
Hultström Yanez, Angelina
Jacobson, Emilia

Liljequist, Julia
Lin, Mingshi
Mellbin, Alexander                                                         Konsertgrupp 2, onsdag 23/5 2018
Nordgren, Lucas                                                          
Norin Haneborg-Lür, Ella                                              
Riis, Algot

Ritzén, Enja
Rudén, Angelina
(Sackey, Daniel) föräldrarådet                                      Bull- och blomgrupp
Thureson, Ellen
(Tocca, Valerie) föräldrarådet                                      
Ullberg, Minna                                                               
Ängelid, Lukas


Föräldragrupper höstterminen 2017 6Ma
understruket namn är sammankallande i gruppen
(nästa termin får föräldragruppen en ny arbetsuppgift och en          
ny sammankallande)

Ahlfont, Oscar
Albåge, Linnea
Azad, Aydin                                                                   Aktivitetsgrupp
Brättemark, Elliot
Concha-Boström, Amanda
Dolk Ekman, Lotus

Eckert, Melvin
Englund, Natalie
Erlingsdottir, Katrin                                                         Konsertbesöksgrupp
Franzén, Greta
(Friberg, Matilda) föräldrarådet
Hedén, Filip

Hjelmåker, Leia
Hvenare, Elvira
Ivarsson-Elers, Benjamin
Jahanbakshi, Amitis                                                      Konsergrupp 2
Jonasson, Isak
(Jöfelt, Aliana) kassör

(Korphus, Ingrid) föräldrarådet
Lydell, Hanna
Narel, Ebba
Nordlund, Trude                                                            Blom- och bullgrupp
Penje, Tillie
Rosvall, Ella
Sjöqvist Arlehov, Elsa

Sollenberg, Fredrik
Stoddart, Isabelle
Söderberg, Sara                                                            Konsertgrupp 1
Unghammar, Wilma
Vargas Alvhammar, Timothy                                        
Walch Dahlin, Ville
Föräldragrupper höstterminen 2017 6Mb
understruket namn är sammankallande i gruppen
(nästa termin får föräldragruppen en ny arbetsuppgift och   
en ny sammankallande)

Ahlperby, Edvin
Alfredsson, Alva
Bergman, Felix                                                              Aktivitetsgrupp
Bhagwani, Ella
Birgetz, Linn

Bjurlemark, Tom
Casselbrant, Annie
Ellgren, Olivia                                                                 Konsertbesöksgrupp
Ellingsson, Tove
El Mourabet, Lina
Friberg, Bob

Gergi, Maja
Hall, Filippa                                                                    Konsertgrupp 2
Handell, Lowe
Hessle, Jessie
Hultström Yanez, Angelina
Jacobson, Emilia

Liljequist, Julia
Lin, Mingshi
Mellbin, Alexander                                                         Bull- och blomgrupp
Nordgren, Lucas                                                          
Norin Haneborg-Lür, Ella                                              
Riis, Algot

Ritzén, Enja
Rudén, Angelina
(Sackey, Daniel) föräldrarådet                                      Konsertgrupp 1
Thureson, Ellen
(Tocca, Valerie) föräldrarådet                                      
Ullberg, Minna                                                               
Ängelid, Lukas
Föräldragrupper vårterminen 2017 5Ma
understruket namn är sammankallande i gruppen
(nästa termin får föräldragruppen en ny arbetsuppgift och en          
ny sammankallande)

Ahlfont, Oscar
Albåge, Linnea
Azad, Aydin                                                                   Konsertbesöksgrupp
Brättemark, Elliot
Concha-Boström, Amanda
Dolk Ekman, Lotus

Eckert, Melvin
Englund, Natalie
Erlingsdottir, Katrin                                                         Konsertgrupp 2
Franzén, Greta
Friberg, Matilda
Hedén, Filip

Hjelmåker, Leia
Hvenare, Elvira
Ivarsson-Elers, Benjamin
Jahanbakshi, Amitis                                                      Blom- och bullgrupp
Jonasson, Isak
(Jöfelt, Aliana) kassör

(Korphus, Ingrid) föräldrarådet
Lydell, Hanna
Narel, Ebba
Nordlund, Trude                                                            Konsertgrupp 1
Palmqvist, Lea
Penje, Tillie

Sollenberg, Fredrik
Stoddart, Isabelle
Söderberg, Sara
Vargas Alvhammar, Timothy                                         Aktivitetsgrupp
Walch Dahlin, Ville
Wallensteen, Julia


Föräldragrupper vårterminen 2017 5Mb
understruket namn är sammankallande i gruppen
(nästa termin får föräldragruppen en ny arbetsuppgift och   
en ny sammankallande)

Ahlperby, Edvin
Alfredsson, Alva
Azizpour, Angelina                                                         Konsertbesöksgrupp
Bergman, Felix
Bhagwani, Ella
Birgetz, Linn

Bjurlemark, Tom
Casselbrant, Annie
Ellgren, Olivia                                                                 Konsertgrupp 2
Ellingsson, Tove
El Mourabet, Lina
Friberg, Bob

Gergi, Maja
Hall, Filippa                                                                    Blom- och bullgrupp
Handell, Lowe
Hultström Yanez, Angelina
Jacobson, Emilia
Liljequist, Julia

Mellbin, Alexander
Nordgren, Lucas                                                          
Norin Haneborg-Lür, Ella                                            Konsertgrupp 1
Riis, Algot
Ritzén, Enja
Rudén, Angelina

(Sackey, Daniel) föräldrarådet
Thureson, Ellen
(Tocca, Valerie) föräldrarådet                                       Aktivitetsgrupp
Ullberg, Minna                                                               
Ålander, Jessica
Ängelid, Lukas


Föräldragrupper höstterminen 2016 5Ma
understruket namn är sammankallande i gruppen
(nästa termin får föräldragruppen en ny arbetsuppgift och en          
ny sammankallande)

Ahlfont, Oscar
Albåge, Linnea
Azad, Aydin                                                                   Konsertgrupp 2
Brättemark, Elliot
Concha-Boström, Amanda
Dolk Ekman, Lotus

Eckert, Melvin
Englund, Natalie
Erlingsdottir, Katrin                                                         Bull- och blomgrupp
Franzén, Greta
Friberg, Matilda
Hedén, Filip

Hjelmåker, Leia
Hvenare, Elvira
Ivarsson-Elers, Benjamin
Jahanbakshi, Amitis                                                       Konsertgrupp 1
Jonasson, Isak
(Jöfelt, Aliana) kassör

(Korphus, Ingrid) föräldrarådet
Lydell, Hanna
Narel, Ebba
Nordlund, Trude                                                             Aktivitetsgrupp
Palmqvist, Lea
Penje, Tillie

Sollenberg, Fredrik
Stoddart, Isabelle
Söderberg, Sara
Vargas Alvhammar, Timothy                                         Konsertbesöksgrupp
Walch Dahlin, Ville
Wallensteen, JuliaFöräldragrupper höstterminen 2016 5Mb
understruket namn är sammankallande i gruppen
(nästa termin får föräldragruppen en ny arbetsuppgift och   
en ny sammankallande)

Ahlperby, Edvin
Alfredsson, Alva
Azizpour, Angelina                                                        Konsertgrupp 2
Bergman, Felix
Bhagwani, Ella
Birgetz, Linn

Bjurlemark, Tom
Casselbrant, Annie
Ellgren, Olivia                                                                 Blom- och bullgrupp
Ellingsson, Tove
El Mourabet, Lina
Friberg, Bob

Gergi, Maja
Hall, Filippa                                                                     Konsertgrupp 1
Handell, Lowe
Hultström Yanez, Angelina
Jacobson, Emilia
Liljequist, Julia

Mellbin, Alexander
Nordgren, Lucas                                                           
Norin Haneborg-Lür, Ella                                                Aktivitetsgrupp
Riis, Algot
Ritzén, Enja
Rudén, Angelina

(Sackey, Daniel) föräldrarådet
Thureson, Ellen
(Tocca, Valerie) föräldrarådet                                       Konsertbesöksgrupp
Ullberg, Minna                                                                
Ålander, Jessica
Ängelid, Lukas
Föräldragrupper vårterminen 2016 4Ma
understruket namn är sammankallande i gruppen

Ahlfont, Oscar
Albåge, Linnea
Azad, Aydin Bull- och bullgrupp
Brättemark, Elliot
Concha-Boström, Amanda
Dolk Ekman, Lotus


Eckert, Melvin
Englund, Natalie
Erlingsdottir, Katrin Konsertgrupp 1
Franzén, Greta
Hedén, Filip
Hjelmåker, Leia


Hvenare, Elvira
Ivarsson-Elers, Benjamin
Jahanbakshi, Amitis Aktivitetesgrupp
Jonasson, Isak
(Jöfelt, Aliana) kassör
(Korphus, Ingrid) föräldrarådet


Lydell, Hanna
Narel, Ebba
Nordlund, Trude Konsertbesöksgrupp
Palmqvist, Lea
Penje, Tillie
Sollenberg, Fredrik


Stoddart, Isabelle
Söderberg, Sara
Vargas Alvhammar, Timothy Konsertgrupp 2
Walch Dahlin, Ville
Wallensteen, Julia

(Zetterlind, Noah) föräldarådet
Föräldragrupper vårterminen 2016 4Mb
understruket namn är sammankallande i gruppen

Ahlperby, Edvin
Alfredsson, Alva
Azizpour, Angelina Blom- och bullgrupp
Bergman, Felix
Bhagwani, Ella
Birgetz, Linn


Bjurlemark, Tom
Casselbrant, Annie
Ellgren, Olivia Konsertgrupp 1
Ellingsson, Tove
El Mourabet, Lina
Friberg, Bob


Gergi, Maja
Hall, Filippa Aktivitetsgrupp
Handell, Lowe
Hultström Yanez, Angelina
Jacobson, Emilia
Liljequist, Julia


Mellbin, Alexander
Nordgren, Lucas Konsertbesöksgrupp
Riis, Algot
Ritzén, Enja
Rudén, Angelina
(Sackey, Daniel) föräldrarådet


Thureson, Ellen
(Tocca, Valerie) föräldrarådet Konsertgrupp 2
Ullberg, Minna
Zetterlind, Axel
Ålander, Jessica
Ängelid, Lukas


           Understruket namn är sammankallande i gruppen

Ahlfont, Oscar
Albåge, Linnea
Azad, Aydin Konsertgrupp 1
Brättemark, Elliot
Concha-Boström, Amanda
Dolk Ekman, Lotus


Eckert, Melvin
Englund, Natalie
Erlingsdottir, Katrin Aktivitetsgrupp
Franzén, Greta
Hedén, Filip
Hjelmåker, Leia


Hvenare, Elvira
Ivarsson-Elers, Benjamin
Jahanbakshi, Amitis Konsertbesöksgrupp
Jonasson, Isak
(Jöfelt, Aliana) kassör
(Korphus, Ingrid) föräldrarådet


Lydell, Hanna
Narel, Ebba
Nordlund, Trude Konsertgrupp 2
Palmqvist, Lea
Penje, Tillie
Sollenberg, Fredrik


Stoddart, Isabelle
Söderberg, Sara
Vargas Alvhammar, Timothy Bull- och blomgrupp
Walch Dahlin, Ville
Wallensteen, Julia
(Zetterlind, Noah) föräldrarådet
Föräldragrupper i 4Mb höstterminen 2015

         Understruket namn är sammankallande i gruppen

Ahlperby, Edvin
Alfredsson, Alva
Azizpour, Angelina Konsertgrupp 1
Bergman, Felix
Bhagwani, Ella
Birgetz, Linn


Bjurlemark, Tom
Casselbrant, Annie
Ellgren, Olivia Aktivitetsgrupp
Ellingsson, Tove
El Mourabet, Lina


Friberg, Bob
Gergi, Maja
Hall, Filippa Konsertbesöksgrupp
Handell, Lowe
Hultström Yanez, Angelina
Jaconson, Emilia


Liljequist, Julia
Mellbin, Alexander
Nordgren, Lucas Konsertgrupp 2
Riis, Algot
Ritzén, Enja
Rudén, Angelina


(Sackey, Daniel) föräldrarådet
Thureson, Ellen
(Tocca, Valerie) föräldrarådet Blom- och bullgrupp
Zetterlind, Axel
Ålander, Jessica
Ängelid, Lukas